Nejčastější otázky

Proč je termín výroby / dodání až další den ?

Každou kompozici vyrábíme na zakázku na tu danou objednávku.

Pokud spěcháte, kontaktujte nás.

Musím růže zalévat ?

NE ! V žádném případě nesmí přijít do kontaktu s vodou. Voda nevratně růži zničí.

Když nesmím růži zalévat, jak to že vydrží několik let ?

Naše růže jsou speciální tzv. věčné růže.

Náš jedinečný proces stabilizace zajistí, že si pravá růže zachová svůj čerstvý vzhled jako právě sklizená až několik let.

Bez nároku na jedinou kapku vody.

Diamond collection, to jsou opravdu diamanty ?

Ano 🙂  Na DR Lady jsou přírodní kousky ručně zdobné na červeném květu růže.

DR Queen, je ručně osázená broušenými diamanty – čistoty VVS-SI – barvy D-H – velikosti 0,7-1 mm . Když Vás růže omrzí, můžete diamanty použít například do krásného šperku.

Objednávka

Přejete si obdarovat Vaší vyvolenou luxusní růží DIAMOND ROSES ® ?

Vyberte si z naší kolekce co Vám padne do oka, vyplňte datum požadovaného doručení, případně Váš vzkaz a odešlete objednávku.

Obratem Vás budeme kontaktovat s potvrzením, zda-li jsme schopni realizovat Vaší objednávku v požadovaném termínu.

Doručení

Po potvrzení objednávky, už jen čekejte 🙂

Dovezeme kamkoliv si budete přát, splníme jakékoliv přání.

Po Praze a okolí – Doprava zdarma

Uloženka – Doprava zdarma

Značkový rozvoz Mimo Prahu – dle zadané adresy /km – automatická kalkulačka v košíku

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu www.DiamondRoses.cz

Email: info@diamondroses.cz

Pro účely písmené komunikace využívejte prosím výhradně e-mail

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, s ohledem na sezónu a pěstitele, ruční výroby každé růže a ručního ozdobení diamanty se mohou velikosti či barevné odstíny, počty a uskupení diamantů mírně lišit . Prodávající zpřístupňuje návody na péči o květiny v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, na svých stránkách – zde (odkaz)

Způsob platby a bezpečnost

  • platba převodem – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě ( převodní příkaz ). Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
  • platební kartou / účtem PayPal – platba proběhne okamžitě a zboží expedujeme v nejbližším možném termínu.
  • platba při předání – osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru – platí pouze po Praze

 

Bezpečnost platby

Při platbě platebními kartami platba neprobíhá na našich stránkách, ale přímo u poskytovatele služby PayPal, který používá zabezpečení s protokolem 3-D secure.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

 

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 72 hodin od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit ( pokud již nezaplatil předem ). Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po expedici objednávky a předá při převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem, případně elektronickou cestou na zadaný e-mail.

Cena a způsob doručení

Praha a okolí – Zdarma

Mimo Prahu – cena bude vypočítána dle zadané adresy – vzdálenostně /km

 

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v  výši poplatku za rozvoz je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Veškeré kytice a aranže jsou vyráběny na zakázku. Z tohoto důvodu nelze objednávku stornovat ani zboží vrátit. Jedná se o zboží, které je na objednávku ( na zakázku ) a je upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit, při převzetí nárok na vrácení zboží či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující je povinen zdokumentovat a prokázat vzniklou vadu a to ve lhůtě 14ti dnů od převzetí objednávky. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.diamondroses.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a potvrzením objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly uchovány za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info @ diamondroses.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Soubory Cookies

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.

Ostatní ustanovení

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.6.2016